Galaxy Led Driver ADT02

Led Driver điều chỉnh dòng điện xoay chiều điện áp cao, thành dòng điện một chiều điện áp thấp. Led Driver cũng bảo vệ đèn Led khỏi biến động điện áp hoặc dòng điện. Một sự thay đổi điện áp có thể gây ra thay đổi dòng diện đang được cung cấp cho đèn Led

Phối Cảnh
Thông số kỹ thuật
MÃ SẢN PHẨM
ADT02-045
ADT02-060
ADT02-100
ADT02-150
ADT02-200
ADT02-300
Công suất (W)
45
60
100
150
200
300
Kích thước phủ bì (mm)
L.116*W.35*H.23
L.142*W.35*H.23
L.138*W.50*H.23
L.178*W.50*H.23
L.178*W.50*H.23
L.205*W.50*H.23
Điện áp vào (VAC)
170-240
170-240
170-240
170-240
170-240
170-240
Điện áp ra (VDC)
12
12
12
12
12
12
Nhiệt độ làm việc (°C)
– 30 đến 60
– 30 đến 60
– 30 đến 60
– 30 đến 60
– 30 đến 60
– 30 đến 60
Tần số điện lưới (Hz)
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
Giá
369.000
459.000
569.000
659.000
769.000
859.000
MÃ SẢN PHẨM
ADT02-045
Công suất (W)
45
Kích thước phủ bì (mm)
L.116*W.35*H.23
Điện áp vào (VAC)
170-240
Điện áp ra (VDC)
12
Nhiệt độ làm việc (°C)
– 30 đến 60
Tần số điện lưới (Hz)
50/60
Giá
369.000
MÃ SẢN PHẨM
ADT02-060
Công suất (W)
60
Kích thước phủ bì (mm)
L.142*W.35*H.23
Điện áp vào (VAC)
170-240
Điện áp ra (VDC)
12
Nhiệt độ làm việc (°C)
– 30 đến 60
Tần số điện lưới (Hz)
50/60
Giá
459.000
MÃ SẢN PHẨM
ADT02-100
Công suất (W)
100
Kích thước phủ bì (mm)
L.138*W.50*H.23
Điện áp vào (VAC)
170-240
Điện áp ra (VDC)
12
Nhiệt độ làm việc (°C)
– 30 đến 60
Tần số điện lưới (Hz)
50/60
Giá
569.000
MÃ SẢN PHẨM
ADT02-150
Công suất (W)
150
Kích thước phủ bì (mm)
L.178*W.50*H.23
Điện áp vào (VAC)
170-240
Điện áp ra (VDC)
12
Nhiệt độ làm việc (°C)
– 30 đến 60
Tần số điện lưới (Hz)
50/60
Giá
659.000
MÃ SẢN PHẨM
ADT02-200
Công suất (W)
200
Kích thước phủ bì (mm)
L.178*W.50*H.23
Điện áp vào (VAC)
170-240
Điện áp ra (VDC)
12
Nhiệt độ làm việc (°C)
– 30 đến 60
Tần số điện lưới (Hz)
50/60
Giá
769.000
MÃ SẢN PHẨM
ADT02-300
Công suất (W)
300
Kích thước phủ bì (mm)
L.205*W.50*H.23
Điện áp vào (VAC)
170-240
Điện áp ra (VDC)
12
Nhiệt độ làm việc (°C)
– 30 đến 60
Tần số điện lưới (Hz)
50/60
Giá
859.000
Sản Phẩm Cùng Loại