Hà Nội phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED vào năm 2025

Theo kế hoạch mà UBND TP Hà Nội vừa công bố, thành phố đặt mục tiêu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED đến hết năm 2025.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 212/KH-UBND về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn.

Theo đó, Hà Nội phấn đấu trong giai đoạn 2023 -2025 và các năm tiếp theo, hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2,2% tổng điện năng tiêu thụ cho từng khu vực tiêu dùng, sử dụng điện trên địa bàn trong các lĩnh vực.

Cùng với đó là giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống điện đến năm 2025 đạt từ 3,5% trở xuống; giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện trên địa bàn ít nhất 3% đến năm 2025 thông qua chương trình quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải điện.

Hà Nội phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED vào năm 2025

Phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Đến hết năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED.

Thực hiện tiết kiệm điện, UBND TP yêu cầu các cơ quan, công sở tòa nhà văn phòng, trường học, bệnh viện phối hợp với Công ty điện lực xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện cho đơn vị mình, đảm bảo bảo hàng năm tối thiểu tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.

Phổ biến, quán triệt việc thực hiện tiết kiệm điện tới toàn thể người lao động, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hằng năm. Người đứng đầu tại cơ quan, công sở chịu trách nhiệm đối với những trường hợp vi phạm các quy định về tiết kiệm điện tại đơn vị.

Tận dụng và huy động các nguồn lực để lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời để giảm tiêu thụ điện.

UBND TP cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng; quảng cáo, trang trí ngoài trời; chiếu sáng giao thông phải đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 30% tổng điện năng tiêu thụ hàng năm trong giai đoạn 2023 – 2025.

Các hộ gia đình thường xuyên thực hành hành vi sử dụng điện tiết kiệm như: tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện; chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết và sử dụng ở chế độ làm lạnh từ 26 độ C trở lên; ưu tiên mua sắm các phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao hoặc thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng đạt mức hiệu suất cao; hạn chế tối đa sử dụng bóng đèn sợi đốt.

Ưu tiên, khuyến khích lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu theo hướng dẫn, quy định của pháp luật và hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời. Định hướng phát triển điện mặt trời phải kết hợp với pin lưu trữ khi giá thành phù hợp.

UBND TP cũng khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất triển khai chương trình các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận tự nguyện thực hiện các giải pháp về tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, lắp đặt mặt trời mái nhà và tư vấn thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Các cơ sở sử dụng năng lượng có điện năng tiêu thụ từ 1 triệu kWh/năm trở lên phải tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm hoặc tiết kiệm ít nhất 2% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.

Tin liên quan